Hosting

Hosting je u svom najopštijem smislu usluga putem koje se računski i memorijski resursi stavljaju na raspolaganje pojedincu ili organizaciji za smještaj i održavanje jedne ili više web stranica i srodnih servisa. Često se spominje kao web hosting ili hosting web stranica. Hosting kompanije također obezbjeđuju da ta usluga uključuje stalnu konekciju sa internetom.