Društvene mreže

Društvene mreže su web sajtovi koja omogućavaju ljudima sa sličnim interesima da se okupe i dijele informacije, fotografije i video zapise. Ljudi koji borave na društvenim mrežama to mogu raditi iz ličnih ili poslovnih razloga.