Web stranica

Web stranica se definira kao pojedinačni dokument ili pojedinačna stranica bilo kojeg web sajta. Svaka web stranica ima jedinstvenu URL adresu koja se koristi za prikaz ili pristup toj određenoj stranici.
Sve URL adrese i web stranice mogu biti privatne ili javne, ovisno o tome kako su ih programeri konfigurirali.