Web sajt

Web sajt se obično sastoji od mnogo web stranica povezanih na koherentan način. Naziv “web stranica” je metafora papirnih stranica povezanih u knjigu. Web sajt može sadržavati samo jednu stranicu, ali i više hiljada.