Tooltips

Hosting

Hosting je u svom najopštijem smislu usluga putem koje se računski i memorijski resursi stavljaju na raspolaganje pojedincu ili organizaciji za smještaj i održavanje jedne ili više web stranica i srodnih servisa. Često se spominje kao web hosting ili hosting web stranica. Hosting kompanije također obezbjeđuju da ta usluga uključuje stalnu konekciju sa internetom.

Društvene mreže

Društvene mreže su web sajtovi koja omogućavaju ljudima sa sličnim interesima da se okupe i dijele informacije, fotografije i video zapise. Ljudi koji borave na društvenim mrežama to mogu raditi iz ličnih ili poslovnih razloga.

Društveni mediji

Društveni mediji su tehnologija zasnovana na računaru koja olakšava razmjenu ideja, misli i informacija kroz izgradnju virtualnih mreža i zajednica. Osmišljeni su kao servisi koji koriste Internet a korisnicima omogućuju brzu razmjenu digitalnog sadržaja. Sadržaj može da uključuje lične podatke, dokumente, video zapise i fotografije. Korisnici stupaju u kontakt na društvenim mrežama putem računara, tableta …

Društveni mediji Read More »

Web stranica

Web stranica se definira kao pojedinačni dokument ili pojedinačna stranica bilo kojeg web sajta. Svaka web stranica ima jedinstvenu URL adresu koja se koristi za prikaz ili pristup toj određenoj stranici. Sve URL adrese i web stranice mogu biti privatne ili javne, ovisno o tome kako su ih programeri konfigurirali.

Web sajt

Web sajt se obično sastoji od mnogo web stranica povezanih na koherentan način. Naziv “web stranica” je metafora papirnih stranica povezanih u knjigu. Web sajt može sadržavati samo jednu stranicu, ali i više hiljada.