Glossary

Društvene mreže su web sajtovi koja omogućavaju ljudima sa sličnim interesima da se okupe i dijele informacije, fotografije i video zapise. Ljudi koji borave na društvenim mrežama to mogu raditi iz ličnih ili poslovnih razloga.
Društveni mediji su tehnologija zasnovana na računaru koja olakšava razmjenu ideja, misli i informacija kroz izgradnju virtualnih mreža i zajednica. Osmišljeni su kao servisi koji koriste Internet a korisnicima omogućuju brzu razmjenu digitalnog sadržaja. Sadržaj može da uključuje lične podatke, dokumente, video zapise i fotografije. Korisnici stupaju u kontakt na društvenim mrežama putem računara, tableta ili pametnog telefona putem softvera ili aplikacija zasnovanih na Internetu. Iako su društveni mediji sveprisutni u Americi i Evropi, azijske zemlje poput Indonezije prednjače u korištenju društvenih medija. Više od 3,8 milijardi ljudi koristi društvene medije. Pojedinci društvene medije koriste za održavanje kontakta s prijateljima i širom porodicom. Neki ljudi koristite razne aplikacije na društvenim mrežama za pronalaženje prilika za novi posao, pronalaze istomišljenike širom svijeta i dijele svoja razmišljanja, osjećaje, i iskustva. Oni su dio virtualne društvene mreže. Facebook je najveća društvena mreža na svijetu, s jasnom prednošću u odnosu na druge društvene medije, iako ima sličnu publiku kao Twitter i Instagram. Ispod je lista najpopularnijih društvenih mreža od januara 2021. godine: 1. Facebook (2,74 milijardi korisnika) 2. YouTube (2,29 milijardi korisnika) 3. WhatsApp (2 milijarde korisnika) 4. Facebook Messenger (1,3 milijardi korisnika) 5. Instagram (1,22 milijardi korisnika) 6. Whatsapp (1,21 milijardi korisnika) 7. TikTok (689 miliona korisnika) 8. QQ (617 miliona korisnika) 9. Douyin (600 miliona korisnika) 10. Sino Weibo (511 miliona korisnika)
Hosting je u svom najopštijem smislu usluga putem koje se računski i memorijski resursi stavljaju na raspolaganje pojedincu ili organizaciji za smještaj i održavanje jedne ili više web stranica i srodnih servisa. Često se spominje kao web hosting ili hosting web stranica. Hosting kompanije također obezbjeđuju da ta usluga uključuje stalnu konekciju sa internetom.
Web sajt se obično sastoji od mnogo web stranica povezanih na koherentan način. Naziv "web stranica" je metafora papirnih stranica povezanih u knjigu. Web sajt može sadržavati samo jednu stranicu, ali i više hiljada.
Web stranica se definira kao pojedinačni dokument ili pojedinačna stranica bilo kojeg web sajta. Svaka web stranica ima jedinstvenu URL adresu koja se koristi za prikaz ili pristup toj određenoj stranici.
Sve URL adrese i web stranice mogu biti privatne ili javne, ovisno o tome kako su ih programeri konfigurirali.